Covers S


SCOPE (France), SELF (U.S.), SE OG HOR (Denmark), SHE (U.K.), Signature (France), SNOECKS (Belgium), SNUCKS (Spain), Sondag (Denmark),
Sondags-B.T. (Denmark), Starlet (Sweden), Arhus Stiftstidende (Denmark), Sunday Times Magazine (U.K.), SUNDHETs magasin (Denmark), svet (?)


 1987
Bert Stern
June 1983
Eric Boman
September 1983
Eric Boman
December 1983
Eric Boman
May 1984
Paul Lange
August 1984
Eric Boman
November 1984
Eric Boman
Feb. 1985
ph.: Eric Boman
french SCOPE 1987 book cover by Bert Stern U.S. U.S. U.S. U.S. U.S. U.S. U.S.

 May 1987
Richard Avedon
11. December 1997
unknown
November 1984
Oliviero Toscani
November 1987
Marc Hispard
1985
Stan Malinowski
1987
Bert Stern
1985
Stan Malinowski
16. May 1994
Bjorn Jacobsen
U.S. denmark U.K. france belgium belgium spanish SNUCKS 1985 book cover by Stan Malinowski denmark

 16. August 2004
Britt Lindemann
19. September 2005
Britt Lindemann
2. October 2006
Britt Lindemann
20. August 2007
Britt Lindemann
19. April 2010
Bjorn Jakobsen
21. October 1982
Jette Ladegaard
17. April 1984
Robert Maass
5. April 1989
Paul Lange
denmark denmark danish Söndag 2. Oct. 2006 cover by Britt Lindemann Söndag 20.08.07 cover by Britt Lindemann Söndag 19.04.10 cover by Bjorn Jakobsen denmark denmark denmark

#16 1987
Gilles Bensimon
 22. January 2005
Kim Haugaard
31. December 2005
Astrid Witt
28. June 1987
Tony Mc Gee
Winter 2009
Gert Ellegaard
20. Oct. 1987
unknown
sweden denmark denmark U.K. danish SUNDHETs magasinet Winter 2009 by Gert Ellegaard czech


A B C D E F G H I J K L M N O P R T U V W Y Z